Hva må du vite som jeger?

I motsetning til hvordan det fungerte i gamle dager, er det en del lovverk og regler å forholde seg til som jeger i dag. Her er en liten oversikt over det du må huske.

I Norge er grunneieretten veldig viktig når det kommer til rettigheter til jakt og fiske. Dette er en rett som sier at man trenger tillatelse fra grunneier til å jakte på grunneiers områder etter som grunneier har enerett på sitt område.

Jegerprøven

Har du tenkt å jakte i Norge må du igjennom jegerprøven og ha betalt den årlige jegeravgiften til staten. Skal du jakte på storvilt, må du også bestå en skyteprøve for storviltjegere. Skal du delta i en såkalt lisensfelling må du stå i jegerregisteret og ha bestått de prøver nevnt ovenfor.

Jegerprøven består av et praktisk kurs og en teoretisk prøve på 50 spørsmål. Du må svare rett på 40 av spørsmålene for å bestå. De ni kursdelene tar for seg grunnleggende kunnskaper som jegere bør vite før de setter i gang med jakt, rett og sett for å få en god og sunn holdning blant jegerne. Kursene ligger på mellom 1500 ,- og 2 500,- og de ni kursdelene er som følger:

  1. Hvorfor jakt og jegerprøven – grunnprinsipper.
  2. Våpen – sikkerhet og skyteteknikk.
  3. Våpenhåndtering og forberedelser (praktisk øvelse)
  4. Artskunnskap*
  5. Lovverk*
  6. Skyting med hagle og rifle (praktisk øvelse)
  7. Jaktformer, planlegging og ettersøk.
  8. Jakthunder*
  9. Behandling av felt vilt/Slik kommer du deg på jakt.

Jegeravgift

Ønsker du å drive med jakt i Norge kommer du ikke utenom jegeravgiften som gjelder fra 1 April til 31. Mars. Den generelle jegeravgiften er i år 307 ,- og ønsker du å jakte storvilt også betaler du 389,- i jegeravgift. Denne går til Viltfondet og du får tilsendt et jegeravgiftskort som du alltid må med deg når du er ute på jakt, med kvittering på at du har betalt.

Viltloven

Viltloven er den loven som regulerer all jakt i Norge og hovedregelen er er at alt vilt er fredet hvis ikke annet har blitt spesifisert ved lov. Loven sier følgende:

«viltet og viltets leveområder skal forvaltes slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne rammen kan viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv» – Viltloven.

Det er også slik i Norge at det utdeles kvoter for antall og klasse dyr som hver vald kan felle, og dette forvaltes av kommunale viltnemder. Det finnes for øvrig visse aldersgrenser å forholde seg til, for eksempel kan man delta på opplæringsjakt på småvilt etter fylte 14 år, og så ta jegerprøven når man fyller 18 år. I forhold til storvilt, kan du være med på opplæringsjakt fra fylte 16 år og du kan først delta alene når du er 18 år.

Sesonger og jakttider

Det finnes forskjellige jakttider og jaktbare arter her i Norge. Det vil si at det er bestemte tider der du har lov til å jakte på bestemte dyrearter. Dette reguleres i forskrift om jakt- og fangsttider.