Et ufortjent dårlig rykte?

De siste årene har miljøorganisasjoner gått i bresjen mot jakt, og utrydning av truede dyrearter. Men har kanskje jakten fått et ufortjent dårlig rykte? 

Det er fort gjort å glemme at jakt har gamle tradisjoner og det var det som sørget for mat på bordet og klær på kroppen siden tidens morgen.Det er en del av livets sirkel og dreier som om å spore opp et bytte som man så dreper for å benytte seg av blant annet pels og kjøtt på dyret. Hvor mange har for eksempel ikke lest om Ayla og hulebjørnens klan, skrevet av Jean M. Auel? Her beskrives både jakt og ikke minst bruken av byttet i steinalderen. En spennende og fascinerende bok.

Regulere viltbestand

I dagens samfunn benyttes også jakt for å regulere viltbestanden. Dette gjøres for å unngå at bønder mister beitemark eller dyr til rovdyr som for eksempel ulv og bjørn. Men dette er langt fra det jakten begynte med. I begynnelsen var jakten en måte å sørge for at man fikk dekket behovet for mat.I historien leser man om jegere og sankere som reiste rundt i følge med årstidene og de dyrene som de måtte jakte på.

Litt historie

Skandinavia ble befolket som et resultat av slik vandring. Etter hvert som jegerne kom etter villreinen som reiste nordover og isen trakk seg tilbake, ble det plass og mulighet til å etablere seg i Skandinavia. Spesielt var Norge et gunstig land for dette med sin langstrakte kyst som var gunstig til å fange fisk. Jakt på dyr og fugl, samt fiske utgjorde selve livsgrunnlaget for datidens veidefolk.

Behovene endret seg når industrialiseringen kom og matoforsyning ble organisert på andre måter. Dette førte til at man ikke trengte å jakte for å få mat i mange land. Dette har ført til at jakt i dag tilfredstiller andre behov enn sult, ettersom sulten blir dekket av å lage mat med råvarer man får kjøpt i butikken. Noen andre har gjort selve jakten for deg. I dag dreier jakten seg om det å tilbringe tid ute i naturen, gjerne i sosialt lag, spesielt i industriland. Det finnes fremdeles land hvor det i dag er nødvendig å jakte for å overleve.

Jakt i dag

Som vi allerede har nevnt, tilfredstiller jakt i dag, andre behov enn behovet for mat. Det finnes to former for jakt og det er småviltjakt hvor du jakter på fugler og små pattedyr som går helt opp til rådyrstørrelse. Storviltjakten er jakt på store pattedyr som elefanter, hjortedyr, oksedyr og rovpattedyr som bjørn.

Vi snakker også om fangst som en form for jakt. Dette dreier seg om en såkalt kommersiell utnyttelse av fisk og sjøpattedyr. Her kommer også noen av de mer kontroversielle byttene frem, nemlig sel og hvalfangst.

Hva trengs?

Hva som trengst for å drive med jakt eller annen fangst, er avhengig av hva som kreves i henhold til lov, og hva du trenger for å ha suksess som jeger, samt gjøre det komfortabelt. Det skal også være humant for de dyrene du jakter.

Send oss en melding!

Lurer du på noe om jakt i Norge? Skriv til oss!

info@jaktweb.no